SEM là gì? sự khác nhau giữa SEM và SEO

SEM (viết tắt của Search Engine Marketing ) là một hình thức Internet Marketing và là một phương pháp marketing nhằm tăng sự hiện diện của bạn hay doanh nghiệp, tổ chức thông qua công cụ tìm kiếm. Sự khác biệt giữa SEO và SEM chỉ đơn giản là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm […]